Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Category
Enterprise
Country
Poland
Address
ul. Bytomska 7 70-603 Szczecin

Contact

Contact
Paweł Krzych
Phone
+ 48 91 430 86 41

Description

Description in English
- Property management and port infrastructure, - Forecasting, programming and planning of port development - Construction, development, maintenance and modernization of port infrastructure, - Acquisition of real property for the development of ports, - Provision of services related to the use of port infrastructure, - Providing access to port reception facilities for ship-generated waste to transfer them to recycling or disposal.
Description in national language
- zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, - prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portów, - budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, - pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów, - świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, - zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia.
Employees
288

Internships

Offer for internships
YES, both for the pupils and the students. This is done after approval of the Director of the Division on the written request of the pupil / student confirmed by the school / college directing.
Offer for internships (in nat. language)
TAK, zarówno uczniowska, jak i studencka. Odbywa się to po akceptacji Dyrektora Pionu na pisemny wniosek ucznia/studenta potwierdzony przez szkołę/uczelnię kierującą.
Language(s)
English, German, Polish

Go back