Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk
Category
Country
Poland
Address
ul. Powstańców Warszawy 55 81-712 Sopot

Contact

Contact
Regina Terlecka
Website
www.iopan.gda.pl
Phone
+48 58 7311718

Description

Description in English
Strategic directions of IO PAN research: - The role of the ocean in climate change and its effects on European Seas. Understanding the influence of oceans on variations and trends in climate in the temperature and high latitudes. - Natural and anthropogenic variability in the Baltic Sea environment. Understanding environmental issues the Baltic Sea with special emphasis on the impact of natural and anthropogenic factors. - Contemporary changes in the coastal ecosystems of shelf seas. Identifying hydromechanical and ecological processes and their impact for wise and effective coastal zone management. - Genetic and physiological mechanisms of marine organisms functioning, principles of marine biotechnology. Identifying genetic and physiological properties of valuable marine organisms.
Description in national language
Kierunki strategiczne badań IO PAN: - Rola oceanu w kształtowaniu klimatu i skutki zmian klimatu w morzach europejskich. Zrozumienie wpływu oceanów na zmiany klimatu i temperatury w wysokich szerokościach geograficznych. - Zmienność naturalna i antropogeniczna środowiska Morza Bałtyckiego. Zrozumienie zagadnień ochrony środowiska Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych. - Współczesne zmiany ekosystemów u brzegów mórz szelfowych. Identyfikacja hydromechanicznych i ekologicznych procesów i ich wpływ na efektywne zarządzanie strefą przybrzeżną. - Genetyczne i fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania organizmów morskich, podstawy biotechnologii morskiej. Identyfikacja genetycznych i fizjologicznych właściwości organizmów morskich.
Employees
183

Internships

Offer for internships
Student practice
Offer for internships (in nat. language)
Możliwość wykonywania prac magisterskich i doktorskich (studium doktoranckie), praktyki studenckie
Language(s)

Go back