Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Zakład Fizyki Środowiska, Instytut Fizyki Akademia Pomorska w Słupsku
Category
Country
Poland
Address
ul. Arciszewskiego 22 B 76-200 Słupsk

Contact

Contact
Magdalena Pawlik
Website
www.fizyka.apsl.edu.pl
Phone
+48 59 8405339

Description

Description in English
Currently, Department of Environmental Physics Institute of Physics performs the following research topics: 1. The study and modeling of optical and biooptical state of Pomerania natural water bodies and some bodies of the Baltic Sea 2. Testing and modeling of the supplying of aquatic ecosystems with different types of energy through the photosynthesis process 3. The study of short-and long-term radiation exchange between the atmosphere and the earth and sea surface . The particular interest for our Division is to use satellite remote sensing to obtain information on physical, chemical and biological properties of marine waters and the processes occurring in the sea.
Description in national language
Obecnie Zakład Fizyki Środowiska Instytutu Fizyki AP realizuje następujące tematy badawcze: 1. Badanie i modelowanie optycznych i biooptycznych stanów akwenów naturalnych Pomorza i wybranych akwenów Bałtyku 2. Badanie i modelowanie zasilania ekosystemów wodnych różnych typów w energię poprzez proces fotosyntezy 3. Badanie wymiany promieniowania krótko- i długofalowego między atmosferą a powierzchnią ziemi i morza. Przedmiotem szczególnego zainteresowania naszego Zakładu jest zastosowanie teledetekcji satelitarnej do uzyskiwania informacji o fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwościach wód morskich i procesach zachodzących w morzu.
Employees
6

Internships

Offer for internships
Student practice
Offer for internships (in nat. language)
Praktyki studenckie
Language(s)

Go back