Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Lunds Tekniska Högskola
Category
Research Institution
Country
Sweden
Address
Lunds Tekniska Högskola (LTH) Box 118, 221 00 Lund

Contact

Contact
Lise-Lotte Mörner
Website
www.lth.se
Phone
046 - 222 37 15
Description in national language
Lunds universitet, inklusive LTH, är Skandinaviens största universitet med utbildning och forskning inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Omkring 46 000 studenter läser vid universitetet, som har 6 000 anställda främst i Lund, Malmö och Helsingborg. För forskningsområden som berör marina frågor se www.lth.se/havsportalen
Employees
6000
Offer for internships (in nat. language)
För gymnasieelever: Universitetet vill visa att även forskning är en del av arbetslivet. Praktiken ska ge den intresserade eleven inblick i forskarens vardagsarbete, men den kan med fördel också vara inledningen till ett eget fördjupningsprojekt för eleven i form av specialarbete. Förhoppningsvis kan också praktiken stimulera och bredda rekryteringen till högre utbildning och forskning. Praktikperiodens längd kan variera men i allmänhet omfattar den en vecka. Erfarenheten har visat att det är lämpligt att två institutioner vars verksamhet anknyter till eller kompletterar varandra samverkar om praktikprogrammet. Vid frågor som rör praktikplatser är det lämpligt att vända sig direkt till en institution eller fakultet.
Language(s)
English, Swedish

Go back