Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Instytut Morski w Gdańsku
Category
Country
Poland
Address
Długi Targ 41/42 80-830 Gdańsk

Contact

Contact
Joanna Przedrzymirska
Website
www.im.gda.pl
Phone
+48 58 301 41 16 int.16 +48 607 863 588

Description

Description in English
The Maritime Institute in Gdansk is a research institute supervised by Ministry of Maritime Economy. For over fifty years the Institute has been closely associated with maritime economy. The Institute conducts research work, scientific and implementation projects, studies and assessments. The Maritime Institute offers consultations and services in the field of: • Transport economy, maritime low and economics, • Modernization and management of sea ports • Maritime hydrotechnics, • Operational oceanography, • Monitoring and threats prevention of the Southern Baltic, • Water economy and maritime engineering, • Shaping and conservation of the nature, • Marine ecology, • Management of the coastal areas, • Establishing databases and monitoring of continuous phenomena, • New technologies and electronic economy.
Description in national language
Instytut Morski jest instytutem badawczym podległym Ministerstwu Infrastruktury, od ponad 60 lat ściśle związanym w zakresie swoich kompetencji z gospodarką morską. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy. Instytut Morski udziela konsultacji i doradztwa w zakresie: • gospodarki transportowej, ekonomiki i prawa morskiego • modernizacji i eksploatacji portów • hydrotechniki morskiej • geotechniki • oceanografii operacyjnej • monitoringu Południowego Bałtyku i zapobiegania zagrożeniom • gospodarki wodnej i inżynierii morskiej • ochrony i kształtowania środowiska • ekologii morza • zagospodarowania regionu nadmorskiego • tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych • nowych technologii i gospodarki elektronicznej
Employees
124

Internships

Offer for internships
Student's traineeship possible
Offer for internships (in nat. language)
Możliwość odbycia praktyki studenckiej
Language(s)

Go back