Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Tjänster & Praktikplatser

Är du intresserad av marina frågor och marin verksamhet och vill du ha marin inriktning på din utbildning? I så fall vill vi uppmuntra dig att i ett tidigt skede ta kontakt med arbetsplatser där du kan få praktik inom området. En praktikplats kan hjälpa dig att komma underfund med vad det är du vill studera. Med denna databas vill vi ge en överblick över vilken typ av marin expertis som behövs inom regionen runt södra Östersjön. Marinutbildade kan jobba inom forskningsinstitutioner, olika myndigheter, företag, museer eller ideella organisationer. Databasen visar att det finns många möjligheter för unga med marin inriktning efter avslutad utbildning. Med hjälp av databasen kan du lätt söka efter arbetsgivare i din region. Du kan få fram allmänna uppgifter om institutioner och arbetsplatser och se om de erbjuder praktikplatser också för gymnasieelever. Om du vill förhöra dig om en praktikplats, tryck då bara på ”kontaktknappen” hos den arbetsgivare du är intresserad av.